Ændring i firma

torbenbrandi, projektudvikling IVS er i dag omdannet til torbenbrandi, projektudvikling APS. Ændringen sker naturligvis på grund af lovgivningen, der afskaffer IVS. Ændringen har ingen betydning for hverken firmaets drift eller kunder.
Jeg mangler stadig arealer, der kan projektudvikles til boliger og evt erhverv. Det kan være bar jord, men også bebyggede grunde, der skal finde ny anvendelse.

Boliger i Risskov

I foråret 2020 blev en stor lokalplan vedtaget for området mellem Grenåvej, Lystrupvej og letbanen. Området er nu under forvandling fra erhvervsområde til boligområde. Jeg havde fornøjelsen at understøtte en af handlerne i området, hvor bl.a. bilværksteder mv. blev solgt til Svanen Development. Der etableres nu 20.000 m2 boliger med blandt andet kort afstand til Torsøvej station.

Udvikler erhvervsområde i Risskov

Chris Invest og Flemming Viktor Andersen udvikler nu området i Risskov mellem Viengevej, Post Nord og Stokagervej. Det bliver et erhvervsområde med virksomheder op til kategori 6. Flere af virksomhederne holder i forvejen til i nabo-området ved Arresøvej, som nu bliver til boligområde. Arealet er på 17.000 m2. Det har været spændende at skabe denne mulighed sammen med engagerede aktører.

Adresseændring

Jeg har pr 4 oktober 2018 ændret firmaadresse fra Dokk1 til Nordre Strandvej 8 i Risskov. Jeg har været rigtig glad for adressen i Dokk1, men en udvidelse af aktiviteterne til nye områder har betydet, at det har været hensigtsmæssigt at flytte firma-adressen.

Mail og telefon er uændret. Ny adresse er:

torbenbrandi, projektudvikling
Ndr. Strandvej 8
8240 Risskov

connec pressemeddelelse

Nu også partner i connec

Jeg har et dejligt firma torbenbrandi, projektudvikling, som går rigtigt godt. Men nu har jeg fået muligheden for også at blive partner i connec, en rigtigt spændende iværksættervirksomhed.
connec arbejder med at gøre noget ved samfundets voksende ensomheds-problematik. Først og fremmest ensomhed blandt ældre. Firmaet arbejder sammen med nogle af verdens førende forskere Julianne Holt-Lunstad fra USA og Michelle Lim fra Australien. Deres forskning viser blandt andet, at ensomhed er langt farligere end det, vi ellers anser for værst: rygning og alkohol.
Derfor er jeg glad for, at jeg nu også skal arbejde med at skabe flere og bedre relationer blandt ældre. En rigtig positiv indfaldsvinkel i stedet for den megen snak om ældrebyrde mm.
Jeg glæder mig rigtigt meget til at tage fat i connec ved siden af mit fortsatte arbejde i torbenbrandi, projektudvikling. Læs mere i nedenstående pressemeddelelse.

connec udvider – Også ejerkredsen
Ensomhed er verdens farligste ”folkesygdom”, og det betyder, at
efterspørgslen på connec’s løsninger vokser markant. Derfor udvider connec
nu også ejerkredsen.
Verdens førende forsker på området (Julianne Holt-Lunstad; USA) dokumenterer, at
ensomhed er mere udbredt og mere livstruende end fx rygning, alkohol og fedme.
Julianne er tilknyttet connec og videreudviklingen af Online Befriender løsningen, der
sikrer etablering og udbygning af meningsfuld dialog & sociale relationer, og dermed
øget livskvalitet, hvilket er et vigtigt bidrag i den globale kamp mod ensomhed.
I connec arbejder vi på at implementere Online Befriender løsningen sammen med danske og
australske kommuner, og vi har også startet forberedelserne i USA. Vi er i connec både glade og
stolte over, at vores løsning efterspørges så bredt, og har besluttet at styrke ejerkredsen og sige
velkommen til en række nye partnere i connec udtaler bestyrelsesformand Anders Geert-Jensen, der
indtil 2016 var partner i Designit A/S.

Den ene af de nye partenere er Steen Guldager, der er uddannet psykolog og
indehaver af Socialpsykologisk Center, der i mange år har arbejdet med nogle
af de mest udsatte borgere i Danmark og rådgivet danske ministerier og
styrelser. Steen glæder sig til at engagere sig i opgaverne i connec, hvor han
bl.a. vil få ansvaret for connec’s forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Herudover indtræder Torben Brandi Nielsen, der er indehaver af
torbenbrandi, projektudvikling og tidligere Rådmand i Aarhus for bl.a. Ældre,
Skole og Kultur, i connec. Torbens hjerte banker i særdeleshed for
fællesskabet, udsatte grupper og den danske velfærdsmodel, og hans
vigtigste område bliver at sætte hans store erfaring med projekter og
politiske processer i spil i forhold til Online Befriender.

Endeligt indtræder Sebastian Dammark og Dan Sunesen
fra IT udviklingsfirmaet KNÖW. Både Dan og Sebastian
har, inden de etablerede KNÔW, arbejdet hos Designit,
og de har i dag helliget sig arbejdet med at udvikle ”State
of the art digitale platforme”. I connec bliver deres
vigtigste indsatsområde at sikre, at Online Befriender
platformen fortsætter med at være unik, global og
værdiskabende for alle aktører.

Supplerende info kan fås ved henvendelse til Flemming Munch; fm@connec.dk eller tlf. 71 72 70 81

Første spadestik

Det flotte nye projekt imellem Åby Ringvej og Gudrunsvej er nu kommet så langt, at der skal være første spadestik d 24 oktober 2017. Det er spændende – ikke bare for bygherre, sælger og os der på en eller anden måde har haft en finger med i spillet – men også for Gellerup og hele byen. En stor dag. Se vedlagte link fra byensejendom.dk.

https://byensejendom.dk/article/spaden-i-jorden-til-250-private-ejerboliger-i-gellerupparken-22812?utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER%20Spaden%20i%20jorden%20til%20250%20private%20ejerboliger%20i%20Gellerupparken-Fri%2020%20Oct%202017%20070320%200200&utm_content=NEWSLETTER%20Spaden%20i%20jorden%20til%20250%20private%20ejerboliger%20i%20Gellerupparken-Fri%2020%20Oct%202017%20070320%200200+CID_84a4ca1719fb98c6fe4b475a34dd4954&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Ls%20mere

Ny bydel i Åby Ringvej

Et større areal mellem Åby Ringvej og Gudrunsvej (nedenfor Globus1) skal udvikles til boligområde. Det bliver et meget spændende område med både nyudvikling af karrebebyggelsen, rækkehuse mm. Svanen Development fra Horsens skal udvikle området, som de har købt af Brabrand Boligforening (BBBO). Som privat aktør bliver Svanen Development dermed first mover i området.
Det er et meget flot projekt http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/97019-nyt-kvarter-skal-abne-gellerup-mod-aarhus, som fortjener at blive nærlæst.
De første 25.000 m2 går i gang her i efteråret 2017 og de sidste 8.000 m2 i 2018.
Det har været en fornøjelse for torbenbrandi, projektudvikling at hjælpe til i processen.

Ny adresse

Så er jeg rykket ind på mit nye kontor i Dokk1. Det er en fornøjelse. torbenbrandi, projektudvikling er blevet en del af kontorfællesskabet på niveau 3. Mail og telefon er uændret. Adgangen til niveau 3 er begrænset. Hvis du skal ind, så kontakt mig først på telefonen eller hav en aftale om, hvor vi skal mødes hvornår.

Flytningen blev nødvendiggjort af, at det hidtidige kontorfællesskab i Fiskergade blev omdannet til hostel.

Jeg glæder mig til at tage imod gamle og nye gæster i Dokk1.

Nyt plejehjem i Odense

Byggeriet af et nyt privat plejehjem i Odense er gået i gang. Danske Diakonhjem bygger et privat plejehjem på Blækhatten i det sydøstlige Odense. Plejehjemmet med 60 pladser bliver på ca 5.500 m2 og vil være klar til indflytning i starten af 2019. Entreprenørfirmaet Skjøde A/S er totalentreprenør på byggeriet. Det har været en fornøjelse for torbenbrandi, projektudvikling, at være en del af processen. Tillykke til både Danske Diakon og Skjøde A/S.

6 år

Det er nu 6 år siden, at jeg etablerede eget firma. Jeg har været involveret i langt mere og langt sjovere ting, end jeg havde drømt om. Tak til alle jer, der bidrager til herlige år på arbejdsmarkedet.

#fortsætterfordidetersjovtogforditinglykkes