+ 45 20 78 60 29 tb@torbenbrandi.dk

Nu også partner i connec

Jeg har et dejligt firma torbenbrandi, projektudvikling, som går rigtigt godt. Men nu har jeg fået muligheden for også at blive partner i connec, en rigtigt spændende iværksættervirksomhed.
connec arbejder med at gøre noget ved samfundets voksende ensomheds-problematik. Først og fremmest ensomhed blandt ældre. Firmaet arbejder sammen med nogle af verdens førende forskere Julianne Holt-Lunstad fra USA og Michelle Lim fra Australien. Deres forskning viser blandt andet, at ensomhed er langt farligere end det, vi ellers anser for værst: rygning og alkohol.
Derfor er jeg glad for, at jeg nu også skal arbejde med at skabe flere og bedre relationer blandt ældre. En rigtig positiv indfaldsvinkel i stedet for den megen snak om ældrebyrde mm.
Jeg glæder mig rigtigt meget til at tage fat i connec ved siden af mit fortsatte arbejde i torbenbrandi, projektudvikling. Læs mere i nedenstående pressemeddelelse.

connec udvider – Også ejerkredsen
Ensomhed er verdens farligste ”folkesygdom”, og det betyder, at
efterspørgslen på connec’s løsninger vokser markant. Derfor udvider connec
nu også ejerkredsen.
Verdens førende forsker på området (Julianne Holt-Lunstad; USA) dokumenterer, at
ensomhed er mere udbredt og mere livstruende end fx rygning, alkohol og fedme.
Julianne er tilknyttet connec og videreudviklingen af Online Befriender løsningen, der
sikrer etablering og udbygning af meningsfuld dialog & sociale relationer, og dermed
øget livskvalitet, hvilket er et vigtigt bidrag i den globale kamp mod ensomhed.
I connec arbejder vi på at implementere Online Befriender løsningen sammen med danske og
australske kommuner, og vi har også startet forberedelserne i USA. Vi er i connec både glade og
stolte over, at vores løsning efterspørges så bredt, og har besluttet at styrke ejerkredsen og sige
velkommen til en række nye partnere i connec udtaler bestyrelsesformand Anders Geert-Jensen, der
indtil 2016 var partner i Designit A/S.

Den ene af de nye partenere er Steen Guldager, der er uddannet psykolog og
indehaver af Socialpsykologisk Center, der i mange år har arbejdet med nogle
af de mest udsatte borgere i Danmark og rådgivet danske ministerier og
styrelser. Steen glæder sig til at engagere sig i opgaverne i connec, hvor han
bl.a. vil få ansvaret for connec’s forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Herudover indtræder Torben Brandi Nielsen, der er indehaver af
torbenbrandi, projektudvikling og tidligere Rådmand i Aarhus for bl.a. Ældre,
Skole og Kultur, i connec. Torbens hjerte banker i særdeleshed for
fællesskabet, udsatte grupper og den danske velfærdsmodel, og hans
vigtigste område bliver at sætte hans store erfaring med projekter og
politiske processer i spil i forhold til Online Befriender.

Endeligt indtræder Sebastian Dammark og Dan Sunesen
fra IT udviklingsfirmaet KNÖW. Både Dan og Sebastian
har, inden de etablerede KNÔW, arbejdet hos Designit,
og de har i dag helliget sig arbejdet med at udvikle ”State
of the art digitale platforme”. I connec bliver deres
vigtigste indsatsområde at sikre, at Online Befriender
platformen fortsætter med at være unik, global og
værdiskabende for alle aktører.

Supplerende info kan fås ved henvendelse til Flemming Munch; fm@connec.dk eller tlf. 71 72 70 81