+ 45 20 78 60 29 tb@torbenbrandi.dk

Byggeriet er ved at gå i knæ. Derfor benytter jeg lejligheden til at gå den modsatte vej. Jeg har solgt mine andele i connec (god vind til dem) og vil nu bruge hele min arbejdstid på mit eget firma.
I sløje tider skal man lægge grunden til ny fremgang. Jeg tror, at det er nu denne ændring skal ske. I forbindelse med dette ændres kontoradressen fra Risskov til Sølystgade. Mail og tlf er uændret.
Jeg fortsætter naturligvis også som formand for den selvejende fond Fortegården.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et rigtigt godt nytår.
Torben Brandi Nielsen