+ 45 20 78 60 29 tb@torbenbrandi.dk

Jeg har henvendelser fra flere læger, tandlæger m.fl. i Aarhus-området, som kunne ønske sig nye lokaliteter, hvis den rette mulighed måtte byde sig. Denne viden vil jeg nu prøve at systematisere.
Kunne du være interesseret i at komme med i en sådan drøftelse, så henvend dig til undertegnede.