+ 45 20 78 60 29 tb@torbenbrandi.dk

22-24 maj 2014 var der kongres i Academy of Urbanism. Det foregik i Bristol i England. Byen har ca. 450.000 indbyggere. Det var et spændende sted. Bristol er en ambitiøs by, der satser på kultur og spændende byudvikling i centrum. De prøver også at opprioritere kollektiv trafik og cyklisme. Kendte dagsordener fra Danmark.

Selve kongressen var også spændende med højt engagement. Der var både visioner og plads til at lytte. Ingen tvivl om at vi i Aarhus – f.eks. til kulturhovedstad 2017 – passende kunne udbygge temaet Rethink med yderligere 2 ord: dels Sustainability (bæredygtighed) og dels Challenge (udfordringer).

Rethink fordi vi er nødt til at tænke vore værdier ind i en ny tid – og få det optimale ud af de muligheder, som ny udvikling forærer os.

Sustainability fordi vi bygger byer, der skal holde i over 100 år – ikke for et år ad gangen.

Challenges fordi vi ikke må forfalde til det, som vi plejer og alene prale med det, der er sket. Vi skal tage fat og få løst det, der er problemer. Vi skal turde drøfte det.

Verden bliver mere og mere spændende – hvis vi tør.