+ 45 20 78 60 29 tb@torbenbrandi.dk

Den kommunale byggeaktivitet frem mod 2017 er meget høj i Aarhus fremgår det af en artikel i building-supply. Den kommunale byggeaktivitet udgør i Aarhus kommune 16.068 kr. pr indbygger. Og kommunen har 323.893 indbyggere, så det er en ganske væsentlig aktivitet.

Til sammenligning har Silkeborg med 89.633 indbyggere et aktivitetsniveau på 11.394 kr. pr indbygger. Og Holstebro med 57.338 indbyggere et niveau på 10.613 kr per indbygger. Højst ligger dog Samsø med et niveau på 32.519 kr. pr indbygger. Desværre bor der kun 3.767 indbyggere på øen.

På landsniveau ligger Samsø højst. Derefter kommer Køge (med godt 18.000 kr pr indbygger), så Aarhus, og derefter Billund, Frederikssund, Albertslund, Aabenraa, Dragør, Fredensborg samt Gentofte.