+ 45 20 78 60 29 tb@torbenbrandi.dk

Fredag 30. marts 2012 blev kulturproduktionsstedet Godsbanegården indviet. Indholdet blev udviklet i kulturpolitikken i ca 2004 i bred enighed mellem kulturliv og politikere. Jeg havde fornøjelsen at pege på Godsbanegården som det sted, der kunne blive rigtigt spændende. Realdania gik med ind i projektet for at åbne op bagom Godsbanegården. Man skulle kunne gå fra Scandinavian Center og bagom Godsbanen. Bydelen skulle åbnes.

Nu er Godsbanegården åbnet. Teaterscener, værksteder, billedkunst mv. skal blomstre. Udgangspunktet er, at det er aarhusiansk kultur, der skal blomstre. Akkurat ligeom ideen bag Aarhus som kulturby 2017.

Det handler ikke bare om at få kultur til byen fra andre steder i verden. Det handler i høj grad om, at Aarhus selv skal få inspirationen til at folde sig ud.

Bygningsmæssigt er resultatet også blevet overordensligt spændende. Ikke bare indenfor, men også udnyttelsen af taget på den nye bygning. Se de mange flotte billeder hos Aarhus Stiftstidende: http://spotted.stiften.dk/gallerier/aabning-af-godsbanen#494308

Jeg håber og tror, at det bliver et sted som både kunstnere og aarhusianerne tager til sig.